Συνέδρια

4ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (Γενικά Αρχεία του Κράτους στο Ψυχικό, 22-23 Μαΐου 2020, Αθήνα) [Αναβλήθηκε]

3ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ, 10-11 Μαΐου 2019, Θεσσαλονίκη)

2ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (Ωδείο Αθηνών, 27-28 Απριλίου 2018, Αθήνα)

1ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (Μουσική Βιβλιοθήκη, 21-22 Απριλίου 2017, Αθήνα)

 

Sharing now!