Το Ελληνικό παράρτημα

 

122__geo7179Η ελληνική μουσική πραγματικότητα έχει μεταβληθεί προς το καλύτερο τα τελευταία χρόνια, με την εδραίωση των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, την ανάπτυξη μουσικών ακαδημαϊκών βιβλιοθήκων, τη δημιουργία μουσικών συλλογών και μουσικών αρχείων σε γενικές βιβλιοθήκες, την ύπαρξη της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος “Λίλιαν Βουδούρη”, ενώ κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίζει τις δυνατότητες και τις δυναμικές που πιθανώς να αναπτυχθούν με τη μεταστέγαση της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο νέο της χώρο, ακριβώς δίπλα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παράλληλα με τα παραπάνω, έχει δημιουργηθεί μία γενιά μουσικών βιβλιοθηκονόμων, μουσικολόγων και επιστημόνων της πληροφόρησης, που ενδιαφέρονται για τα θέματα της μουσικής βιβλιοθηκονομίας και των μουσικών βιβλιοθηκών σε όλες τους τις εκφάνσεις. Μέσα από αυτό το δίκτυο ανθρώπων οι μουσικές βιβλιοθήκες και οι κατά τόπους μουσικές συλλογές μπορούν να γίνουν καλύτερες, πιο ευέλικτες και να προσφέρουν διαρκώς καινούργιες υπηρεσίες στους χρήστες τους, ενώ υπάρχει πάντα η ανάγκη συνεργασιών μεταξύ φορέων και ατόμων.

Μέσω του ελληνικού παραρτήματος της IAML ευελπιστούμε να επιτύχουμε ακόμη μεγαλύτερη συνεννόηση όλων εκείνων που θέλουν να αναπτύξουν το επιστημονικό αντικείμενο της μουσικής βιβλιοθηκονομίας και της μουσικής πληροφόρησης. Να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία ανεξάρτητων ερευνητικών ομάδων και ομάδων εργασίας που θα ασχοληθούν με συγκεκριμένα ζητήματα που απαιτούν λύσεις (για παράδειγμα, πρακτικές ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης, αναλογικό αρχειακό υλικό, μουσική έρευνα και μεθοδολογία, θέματα καταλογογράφησης, ζητήματα θεματικών επικεφαλίδων κ.ά.), να ενισχύσουμε την ελληνική παρουσία στα διεθνή φόρα, να παρουσιάσουμε τη πρόοδο της ελληνικής μουσικής βιβλιοθηκονομίας και τις δυνατότητες που αυτή έχει, να προσπαθήσουμε να διασυνδέσουμε το έργο που γίνεται στις ελληνικές μουσικές βιβλιοθήκες και μουσικές συλλογές με ανάλογες βιβλιοθήκες και συλλογές στο εξωτερικό ώστε να ευνοηθούν πιθανές συνεργασίες και τέλος να αναδείξουμε τη μουσική πληροφόρηση εν γένει ως πυλώνα της μουσικής ανάπτυξης.

Επίσημος ιστότοπος της IAML