4ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης 2021

ΕλληνικΟ ΠαρΑρτημα IAML
ΠαρασκευΗ 3 & ΣΑββατο 4 ΔεκεμβρΙου 2021

ΠρΟσκληση για ΑνακοινΩσεις

Το 4ο Συνέδριο του Ελληνικού Παραρτήματος των Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης είναι και πάλι γεγονός, ύστερα από αναβολή ενάμισι χρόνου, λόγω των πρωτόγνωρων καταστάσεων που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού.

Το συνέδριο του Ελληνικού Παραρτήματος αποτελεί μία σημαντική εκδήλωση στον χώρο των ελληνικών βιβλιοθηκών και αρχείων, καθώς καλύπτει θέματα φύλαξης, συντήρησης και οργάνωσης αρχείων, υπηρεσιών και τεχνολογιών πληροφόρησης, αυτοματισμού και εξοπλισμού βιβλιοθηκών, πηγών πληροφόρησης και συνδρομών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του, μουσικολόγοι, βιβλιοθηκονόμοι, αρχειονόμοι, συντηρητές και  ερευνητές διαφόρων κλάδων θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να επικοινωνήσουν με συναδέλφους τους, να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες και να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στο χώρο των μουσικών βιβλιοθηκών και αρχείων. Οι θεματικές ενότητες καλύπτουν το γενικό περιεχόμενο του συγκεκριμένου συνεδρίου, που μπορεί να συμπεριλάβει πολλές (δι)επιστημονικές προσεγγίσεις.

Λόγω των ειδικών συνθηκών που συνεχίζουν να επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας, οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα που πιθανόν να συνεχίσουν να υφίστανται έως τότε. Αν και τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει επάξια τη φυσική παρουσία, το θετικό είναι πως δίνεται η δυνατότητα σε άτομα εντός και εκτός Ελλάδας που δε θα μπορούσαν να παραβρεθούν ζωντανά, να λάβουν μέρος ως ομιλητές ή ως ακροατές.

Ένας από τους στόχους του φετινού συνεδρίου είναι να αναδειχθεί ο ρόλος των αρχειακών μουσικών συλλογών στην έρευνα, διαφύλαξη, οργάνωση και ανάδειξη της μουσικής δημιουργίας καθώς και οι υπηρεσίες και πληροφορίες που τα Αρχεία και οι Βιβλιοθήκες μπορούν να παρέχουν στο κοινό τους μέσα από τις μουσικές συλλογές τους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1) Τεχνολογικές εξελίξεις και χρήση αρχείων στην μουσικολογική έρευνα
2) Ζητήματα διατήρησης και συντήρησης μουσικών συλλογών και αρχείων
3) Οπτικοακουστικά αρχεία
4) Φορείς μουσικών αρχείων: ζητήματα εναρμόνισης, ορθής προσαρμογής στο παρόν και μετάβασης στο μέλλον
5) Ψηφιακή μουσική βιβλιοθήκη: εξοπλισμός και διαδικασία
6) Μέθοδοι και προδιαγραφές ψηφιοποίησης μουσικών αρχείων
7) Τάσεις και εξελίξεις στα ψηφιακά αποθετήρια για μουσικές βιβλιοθήκες και αρχεία
8) Τάσεις και εξελίξεις στην πληροφοριακή παιδεία στον χώρο των μουσικών βιβλιοθηκών
9) Τάσεις και εξελίξεις στην περιγραφή των βιβλιογραφικών και καθιερωμένων δεδομένων για μουσικές βιβλιοθήκες και αρχεία
10) Τάσεις και εξελίξεις στην οργάνωση, περιγραφή, προβολή και διάθεση μουσικών συλλογών και αρχείων

Περιλήψεις
Αποστολή περιλήψεων έκτασης (μέχρι 250 λέξεις) και σύντομων βιογραφικών (100 λέξεις) σε μορφή doc(x) στη διεύθυνση iaml.greece@gmail.com μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.Μέγιστη διάρκεια παρουσιάσεων 20′. Θα περιλαμβάνουν: Τίτλο εργασίας, συγγραφέα ή συγγραφείς, ιδιότητα και φορέα στον οποίο ανήκουν, πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail.
Οι αποδέκτες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των περιλήψεών τους μέχρι τις  15 Οκτωβρίου 2021.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση σε pdf


Επιστημονική Επιτροπή (αλφαβητικά)
Μαρία Ασλανίδη (Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας – Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
Αρσινόη Ιωαννίδου (Μέλος ΔΣ)
Στέλλα Κουρμπανά (Μέλος ΔΣ)
Ειρήνη Κρίκη (Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»)
Ίρμγκαρτ Λερχ-Καλαβρυτινού (Τμήμα Μουσικών Σπουδών-ΕΚΠΑ)
Άρης Μπαζμαδέλης (Μέλος ΔΣ)
Αμαλία Παππά (Γενικά Αρχεία του Κράτους)
Αλέξανδρος Χαρκιολάκης (Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής)

Οργανωτική Επιτροπή (αλφαβητικά)
Στέλλα Κουρμπανά (Μέλος ΔΣ)
Ειρήνη Κρίκη (Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»)
Μυρτώ Οικονομίδου (Μέλος ΔΣ)

Sharing now!