Πρόγραμμα 3ου Συνεδρίου Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων

Το πρόγραμμα του 3ου Συνεδρίου Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων που θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται εδώ.