Μουσική Βιβλιοθηκονομία

Το Ελληνικό Παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων έχοντας λάβει υπόψη τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει έως τώρα από το Συνεργατικό Σχήμα των Ακαδημαϊκών Μουσικών Βιβλιοθηκών και της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» αποφάσισε  να αναλάβει πρωτοβουλία και να φέρει  κοντά όλους τους σχετικούς φορείς ώστε να ενισχύσει τη συνεργασία και να δώσει λύση σε επιστημονικά θέματα που αφορούν τον κλάδο. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε να δημιουργηθεί μία Ομάδα Εργασίας για τη Διαχείριση Θεμάτων Μουσικής Βιβλιοθηκονομίας που θα αποτελείται από μέλη που θα προέρχονται από το Συνεργατικό Σχήμα Μουσικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέλη του ΣΕΑΒ, τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το Ελληνικό Παράρτημα της IAML. Σκοπός των μελών αυτής της Ομάδας Εργασίας θα είναι να καταγράψει και να κωδικοποιήσει την μέχρι τώρα εμπειρία με σκοπό  να συνεχιστεί από κοινού πλέον η προσπάθεια για μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ενοποίηση αλλά και επίλυση βιβλιοθηκονομικών ζητημάτων που μέχρι τώρα ταλανίζουν τον κλάδο μας.

Το Ελληνικό Παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων, απευθύνει πρόσκληση προς Συνεργατικό Σχήμα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών να ορίσει δύο μέλη που να τον εκπροσωπούν στην Ομάδα Εργασίας. Με τη σύμφωνη γνώμη σας, άμεσα με  τη σύσταση της Ομάδας Εργασίας προτείνουμε να προχωρήσουμε από κοινού στη δημιουργία ενός Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των φορέων με όρους που θα συμφωνηθούν έτσι ώστε τα πορίσματα που θα προκύψουν από την προσπάθεια αυτή  να υιοθετηθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας αντιπροσωπεύουν τους προαναφερθέντες φορείς και είναι τα εξής:

Βέρα Κριεζή (IAMLGR-Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»)
Μιρένα Μούντζια (Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»)
Ανθή Αγοροπούλου (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος)
Κατερίνα Λυγνού (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος)
Βένια Τσαλατσάνη, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α. (Συνεργατικό Σχήμα Μουσικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)
Σοφία Τσοπάνη, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. (Συνεργατικό Σχήμα Μουσικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)
Ευαγγελία Σέμκου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΣΕΑΒ)
Μαρία Ασλανίδη, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΣΕΑΒ)

Πληροφόρηση και μουσική δημιουργικότητα

Η Ομάδας Εργασίας του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών
Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (IAML-GR) με τίτλο: «Πληροφόρηση και
Μουσική Δημιουργικότητα» δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων για την
υποστήριξη της σύνδεσης μεταξύ της πληροφόρησης και της δημιουργικότητας στο χώρο
της μουσικής. Ειδικότερα, η σύσταση της Ομάδας Εργασίας αποσκοπεί στην ανάδειξη των
δραστηριοτήτων των μουσικών Βιβλιοθηκών και ευρύτερα των Φορέων Μουσικής
Πληροφόρησης σχετικά με την προώθηση της μουσικής πληροφόρησης και στη σύνδεση
αυτών με την πολιτισμική ζωή κάθε τόπου και τη μουσική δημιουργικότητα.

Η Ομάδα Εργασίας εκτός από τα μέλη του IAML-GR, Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, Βέρα Κριεζή, Άρτεμις Παπαδάκι, Μαρία Ασλανίδη, Χαρίλαος Λαβράνος, αποτελείται και από δυο Καθηγητές του
Ιονίου Πανεπιστημίου, Πέτρο Κωσταγιόλα και Ιωσήφ Παπαδάτο, με σημαντική εμπειρία
στον χώρο της μουσικής και της πληροφόρησης.

AMA-GR

Η Γ.Σ. του Ελληνικού Παράρτηματος της IAML η οποία διεξήχθη κατά την διάρκεια του
Συνεδρίου, ενέκρινε την σύσταση Ελληνικής Oμάδας Eργασίας για την Καταγραφή
Ιδιωτικών και Ιδρυματικών Μουσικών Αρχείων και των Συλλογών τους σύμφωνα με τις
οδηγίες και προδιαγραφές της ανάλογης Ομάδας Εργασίας για την πρόσβαση σε μουσικά
αρχεία της IAML (ΑΜΑ) και του Διεθνούς Ευρετηρίου Μουσικών Πηγών (RISM), κάνοντας
χρήση των πηγών και εργαλείων που αυτή προτείνει και διαθέτει. Απώτερος σκοπός είναι η
ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Ευρετηρίου (RISM), για πρώτη φορά με τα
διαθέσιμα προσωπικά και ιδρυματικά Ελληνικά αρχεία και τις συλλογές τους . Η
ενημέρωση της βάσης με τα στοιχεία αυτά αποτελεί συνέχεια των προηγουμένων
εκδόσεων των «Directory of Music Research Libraries C Series», που το Διεθνές Ευρετήριο
Μουσικών Πηγών εξέδιδε.

Η Ομάδα εργασίας αποτελείται από μουσικολόγους και βιβλιοθηκονόμους από
προέρχονται από Πανεπιστημιακούς φορείς, Βιβλιοθήκες, Αρχεία και πολιτιστικά ιδρύματα:
Παρασκευή Αράπη, Χριστίνα Βέργαδου, Βάλια Βράκα, Μαρία Ασλανίδη, Αρσινόη Ιωαννίδου, Σοφία Κοντώση, Στέλλα Κουρμπανά, Βέρα Κριεζή, Στεφανία Μεράκου, Βασίλη Μητρόπουλο, Κώστα Μόσχο, Άρη Μπαζμαδέλη, Μυρτώ Οικονομίδου και Άρτεμις Παπαδάκι.