Πρόσκληση υποβολής περιλήψεων για το 2ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης

Το ετήσιο Συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνικό Παράρτημα της IAML φιλοδοξεί να
αποτελέσει θεσμό για τις ελληνικές μουσικές βιβλιοθήκες και αρχεία και μία από τις
σημαντικότερες εκδηλώσεις στο χώρο των βιβλιοθηκών, αρχείων αλλά και της
μουσικολογίας.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε το 2017 για πρώτη φορά στους χώρους της
Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, ενώ
φέτος το Ελληνικό Παράρτημα της IAML ενώνει τις δυνάμεις του με το Ωδείο Αθηνών και
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις εργασίες τους για το 2ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων που θα πραγματοποιηθεί στις 27-28 Απριλίου 2018 στην Αθήνα.
Θεματικοί άξονες
– Διοίκηση και Διαχείριση Μουσικών Συλλογών
– Περιγραφή Μουσικής Πληροφορίας
– Μουσικές Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης των χρηστών
– Πρόσβαση σε Εντυπο-ανάπηρα Ατομα
– Έρευνα σε Μουσικές Συλλογές και Αρχεία
– Πολιτικές και Τεχνικές Διατήρησης του Μουσικού Υλικού (Φυσικού και Ψηφιακού)
– Τεχνολογίες Μουσικής Πληροφορίας (Ανάπτυξη Περιεχομένου Web, Μεταδεδομένα,
Εφαρμογές Διαδικτύου για Μουσικό Περιεχόμενο)
– Δημόσιες Βιβλιοθήκες και Μουσική
– Πνευματικά Δικαιώματα
Κεντρικός Ομιλητής
Stanislaw Hrabia, πρόεδρος της IAML (με την ευγενική χορηγία της Πρεσβείας της
Πολωνίας)
Περιλήψεις
Αποστολή περιλήψεων (μέχρι 250 λέξεις) και σύντομων βιογραφικών (100 λέξεις) στη
διεύθυνση iaml.greece@gmail.com μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018.
Οι αποδέκτες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των περιλήψεών τους μέχρι και τις 7 Φεβρουαρίου 2018.
Μπορείτε να κατεβάσετε το pdf εδώ

Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της
«Αθήνα – Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου 2018»

Μουσική Βιβλιοθηκονομία

Το Ελληνικό Παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων έχοντας λάβει υπόψη τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει έως τώρα από το Συνεργατικό Σχήμα των Ακαδημαϊκών Μουσικών Βιβλιοθηκών και της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» αποφάσισε  να αναλάβει πρωτοβουλία και να φέρει  κοντά όλους τους σχετικούς φορείς ώστε να ενισχύσει τη συνεργασία και να δώσει λύση σε επιστημονικά θέματα που αφορούν τον κλάδο. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε να δημιουργηθεί μία Ομάδα Εργασίας για τη Διαχείριση Θεμάτων Μουσικής Βιβλιοθηκονομίας που θα αποτελείται από μέλη που θα προέρχονται από το Συνεργατικό Σχήμα Μουσικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέλη του ΣΕΑΒ, τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το Ελληνικό Παράρτημα της IAML. Σκοπός των μελών αυτής της Ομάδας Εργασίας θα είναι να καταγράψει και να κωδικοποιήσει την μέχρι τώρα εμπειρία με σκοπό  να συνεχιστεί από κοινού πλέον η προσπάθεια για μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ενοποίηση αλλά και επίλυση βιβλιοθηκονομικών ζητημάτων που μέχρι τώρα ταλανίζουν τον κλάδο μας.

Το Ελληνικό Παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων, απευθύνει πρόσκληση προς Συνεργατικό Σχήμα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών να ορίσει δύο μέλη που να τον εκπροσωπούν στην Ομάδα Εργασίας. Με τη σύμφωνη γνώμη σας, άμεσα με  τη σύσταση της Ομάδας Εργασίας προτείνουμε να προχωρήσουμε από κοινού στη δημιουργία ενός Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των φορέων με όρους που θα συμφωνηθούν έτσι ώστε τα πορίσματα που θα προκύψουν από την προσπάθεια αυτή  να υιοθετηθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας αντιπροσωπεύουν τους προαναφερθέντες φορείς και είναι τα εξής:

Βέρα Κριεζή (IAMLGR-Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»)
Μιρένα Μούντζια (Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»)
Ανθή Αγοροπούλου (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος)
Κατερίνα Λυγνού (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος)
Βένια Τσαλατσάνη, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α. (Συνεργατικό Σχήμα Μουσικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)
Σοφία Τσοπάνη, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. (Συνεργατικό Σχήμα Μουσικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)
Ευαγγελία Σέμκου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΣΕΑΒ)
Μαρία Ασλανίδη, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΣΕΑΒ)

Πληροφόρηση και μουσική δημιουργικότητα

Η Ομάδας Εργασίας του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών
Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (IAML-GR) με τίτλο: «Πληροφόρηση και
Μουσική Δημιουργικότητα» δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων για την
υποστήριξη της σύνδεσης μεταξύ της πληροφόρησης και της δημιουργικότητας στο χώρο
της μουσικής. Ειδικότερα, η σύσταση της Ομάδας Εργασίας αποσκοπεί στην ανάδειξη των
δραστηριοτήτων των μουσικών Βιβλιοθηκών και ευρύτερα των Φορέων Μουσικής
Πληροφόρησης σχετικά με την προώθηση της μουσικής πληροφόρησης και στη σύνδεση
αυτών με την πολιτισμική ζωή κάθε τόπου και τη μουσική δημιουργικότητα.

Η Ομάδα Εργασίας εκτός από τα μέλη του IAML-GR, Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, Βέρα Κριεζή, Άρτεμις Παπαδάκι, Μαρία Ασλανίδη, Χαρίλαος Λαβράνος, αποτελείται και από δυο Καθηγητές του
Ιονίου Πανεπιστημίου, Πέτρο Κωσταγιόλα και Ιωσήφ Παπαδάτο, με σημαντική εμπειρία
στον χώρο της μουσικής και της πληροφόρησης.

AMA-GR

Η Γ.Σ. του Ελληνικού Παράρτηματος της IAML η οποία διεξήχθη κατά την διάρκεια του
Συνεδρίου, ενέκρινε την σύσταση Ελληνικής Oμάδας Eργασίας για την Καταγραφή
Ιδιωτικών και Ιδρυματικών Μουσικών Αρχείων και των Συλλογών τους σύμφωνα με τις
οδηγίες και προδιαγραφές της ανάλογης Ομάδας Εργασίας για την πρόσβαση σε μουσικά
αρχεία της IAML (ΑΜΑ) και του Διεθνούς Ευρετηρίου Μουσικών Πηγών (RISM), κάνοντας
χρήση των πηγών και εργαλείων που αυτή προτείνει και διαθέτει. Απώτερος σκοπός είναι η
ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Ευρετηρίου (RISM), για πρώτη φορά με τα
διαθέσιμα προσωπικά και ιδρυματικά Ελληνικά αρχεία και τις συλλογές τους . Η
ενημέρωση της βάσης με τα στοιχεία αυτά αποτελεί συνέχεια των προηγουμένων
εκδόσεων των «Directory of Music Research Libraries C Series», που το Διεθνές Ευρετήριο
Μουσικών Πηγών εξέδιδε.

Η Ομάδα εργασίας αποτελείται από μουσικολόγους και βιβλιοθηκονόμους από
προέρχονται από Πανεπιστημιακούς φορείς, Βιβλιοθήκες, Αρχεία και πολιτιστικά ιδρύματα:
Παρασκευή Αράπη, Χριστίνα Βέργαδου, Βάλια Βράκα, Μαρία Ασλανίδη, Αρσινόη Ιωαννίδου, Σοφία Κοντώση, Στέλλα Κουρμπανά, Βέρα Κριεζή, Στεφανία Μεράκου, Βασίλη Μητρόπουλο, Κώστα Μόσχο, Άρη Μπαζμαδέλη, Μυρτώ Οικονομίδου και Άρτεμις Παπαδάκι.

Στρογγυλή τράπεζα Κύπρος

Το Ελληνικό Παράρτημα της IAML και η Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης διοργανώνουν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου “Modus-Modi-Modality“. Το θέμα της συζήτησης θα είναι: “Music Archives and Digital Repositories in the Balkans and South-East Europe”. Η στρογγυλή τράπεζα θα λάβει χώρα Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 15:30 – 17:00 στην οποία θα συμμετέχουν οι κύριοι Αλέξανδρος Χαρκιολάκης και Άρης Μπασμαδέλης, μέλη του Δ.Σ. του Ελληνικού Παραρτήματος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις εγγραφές του Συνεδρίου μπορείτε να δείτε εδώ

66ο Συνέδριο IAML, Ρίγα 18-22 Ιουνίου 2017

Το ελληνικό παράρτημα της IAML συμμετέχει στο 66ο Συνέδριο της IAML στις 18-22 Ιουνίου 2017, στη Ρίγα με 5 ανακοινώσεις από τα μέλη του.

Ανακοινώσεις:

Βέρα Κριεζή (Μουσική Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη”)
Can libraries be competitive? The Music Library of Greece as an example of a changing organization in the age of crisis

Αλέξανδρος Χαρκιολάκης (Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής)
Managing a music Library: difficulties and challenges.

Άρτεμις Παπαδάκη (Bellerbys College, UK)
1. Cataloguing of Contemporary Classical Music in Greece. National Radio-Television Archive: proposed methodology on how a cataloguing system can be used and reshaped in order o meet the special aspects of an artistic expression and enable multiple readings (poster).
2. The National Radio-Television Archive of Contemporary Classical Music: material of the items and copyright.

Στέλλα Κουρμπανά (Ωδείο Αθηνών)
Word famous musicians at the Athens Conservatoire Archives

Εργασίες 1ου Συνεδρίου Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων

Το Ελληνικό Παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών  διοργάνωσε το 1ο Συνέδριο των Ελληνικών Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και  την Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε  στη Μουσική Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη”, συνδιοργανώτρια του Συνεδρίου και έδρα του Παραρτήματος.  Για πρώτη φορά, Βιβλιοθηκονόμοι και Αρχειονόμοι, Μουσικολόγοι, μέλη της Ελληνικής Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ειδικοί της πληροφόρησης και πληροφορικοί, συγκεντρώθηκαν με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών. Στο γόνιμο και πλήρες διήμερο, τέθηκαν βάσεις για τη συνεργασία στο χώρο των Μουσικών Βιβλιοθηκών, καθώς αναγνωρίστηκε η ουσιαστική και καταλυτική συμβολή τους στη μουσική εκπαίδευση και έρευνα.Διακόσιοι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και την Κύπρο, σαράντα πέντε ομιλητές σε δέκα παράλληλες συνεδρίες, δύο στρογγυλές τράπεζες και δύο προσκεκλημένοι ομιλητές αποτέλεσαν τον κορμό του Συνεδρίου. Οι παρουσιάσεις κάλυψαν θεματικές ενότητες σχετικές με τη Μουσική Βιβλιοθηκονομία, τα Πρότυπα Οργάνωσης Μουσικών Συλλογών, τη Μουσική Παιδαγωγική και Βιβλιοθήκες, τη Μουσική Έρευνα και Μουσικά Αρχεία και Συλλογές, τις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και τα Μουσικά Αποθετήρια.

Στη Γενική Συνέλευση καταδείχτηκε μεταξύ άλλων η βούληση των μελών του Παραρτήματος για την καταγραφή και την προώθηση θεμάτων που απασχολούν τον μουσικοβιβλιοθηκονομικό κλάδο, εκδηλώθηκε η επιθυμία συνεργασίας μεταξύ των φορέων ενώ ψηφίστηκαν οι προτάσεις τη δημιουργία Ομάδων Εργασίας.

 

Επίσης, δώθηκε ψήφος εμπιστοσύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο και ανανεώθηκε η θητεία του για τα επόμενα 3 χρόνια.

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από το Συνέδριο εδώ: http://bit.ly/2q5ziIP