Μουσική Βιβλιοθηκονομία

Το Ελληνικό Παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων έχοντας λάβει υπόψη τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει έως τώρα από το Συνεργατικό Σχήμα των Ακαδημαϊκών Μουσικών Βιβλιοθηκών και της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» αποφάσισε  να αναλάβει πρωτοβουλία και να φέρει  κοντά όλους τους σχετικούς φορείς ώστε να ενισχύσει τη συνεργασία και να δώσει λύση σε επιστημονικά θέματα που αφορούν τον κλάδο. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε να δημιουργηθεί μία Ομάδα Εργασίας για τη Διαχείριση Θεμάτων Μουσικής Βιβλιοθηκονομίας που θα αποτελείται από μέλη που θα προέρχονται από το Συνεργατικό Σχήμα Μουσικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέλη του ΣΕΑΒ, τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το Ελληνικό Παράρτημα της IAML. Σκοπός των μελών αυτής της Ομάδας Εργασίας θα είναι να καταγράψει και να κωδικοποιήσει την μέχρι τώρα εμπειρία με σκοπό  να συνεχιστεί από κοινού πλέον η προσπάθεια για μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ενοποίηση αλλά και επίλυση βιβλιοθηκονομικών ζητημάτων που μέχρι τώρα ταλανίζουν τον κλάδο μας.

Το Ελληνικό Παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων, απευθύνει πρόσκληση προς Συνεργατικό Σχήμα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών να ορίσει δύο μέλη που να τον εκπροσωπούν στην Ομάδα Εργασίας. Με τη σύμφωνη γνώμη σας, άμεσα με  τη σύσταση της Ομάδας Εργασίας προτείνουμε να προχωρήσουμε από κοινού στη δημιουργία ενός Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των φορέων με όρους που θα συμφωνηθούν έτσι ώστε τα πορίσματα που θα προκύψουν από την προσπάθεια αυτή  να υιοθετηθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας αντιπροσωπεύουν τους προαναφερθέντες φορείς και είναι τα εξής:

Βέρα Κριεζή (IAMLGR-Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»)
Μιρένα Μούντζια (Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»)
Ανθή Αγοροπούλου (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος)
Κατερίνα Λυγνού (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος)
Βένια Τσαλατσάνη, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α. (Συνεργατικό Σχήμα Μουσικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)
Σοφία Τσοπάνη, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. (Συνεργατικό Σχήμα Μουσικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)
Ευαγγελία Σέμκου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΣΕΑΒ)
Μαρία Ασλανίδη, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΣΕΑΒ)

Πληροφόρηση και μουσική δημιουργικότητα

Η Ομάδας Εργασίας του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών
Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (IAML-GR) με τίτλο: «Πληροφόρηση και
Μουσική Δημιουργικότητα» δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων για την
υποστήριξη της σύνδεσης μεταξύ της πληροφόρησης και της δημιουργικότητας στο χώρο
της μουσικής. Ειδικότερα, η σύσταση της Ομάδας Εργασίας αποσκοπεί στην ανάδειξη των
δραστηριοτήτων των μουσικών Βιβλιοθηκών και ευρύτερα των Φορέων Μουσικής
Πληροφόρησης σχετικά με την προώθηση της μουσικής πληροφόρησης και στη σύνδεση
αυτών με την πολιτισμική ζωή κάθε τόπου και τη μουσική δημιουργικότητα.

Η Ομάδα Εργασίας εκτός από τα μέλη του IAML-GR, Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, Βέρα Κριεζή, Άρτεμις Παπαδάκη, Μαρία Ασλανίδη, Χαρίλαος Λαβράνος, αποτελείται και από δυο Καθηγητές του
Ιονίου Πανεπιστημίου, Πέτρο Κωσταγιόλα και Ιωσήφ Παπαδάτο, με σημαντική εμπειρία
στον χώρο της μουσικής και της πληροφόρησης.

AMA-GR

Η Γ.Σ. του Ελληνικού Παράρτηματος της IAML η οποία διεξήχθη κατά την διάρκεια του
Συνεδρίου, ενέκρινε την σύσταση Ελληνικής Oμάδας Eργασίας για την Καταγραφή
Ιδιωτικών και Ιδρυματικών Μουσικών Αρχείων και των Συλλογών τους σύμφωνα με τις
οδηγίες και προδιαγραφές της ανάλογης Ομάδας Εργασίας για την πρόσβαση σε μουσικά
αρχεία της IAML (ΑΜΑ) και του Διεθνούς Ευρετηρίου Μουσικών Πηγών (RISM), κάνοντας
χρήση των πηγών και εργαλείων που αυτή προτείνει και διαθέτει. Απώτερος σκοπός είναι η
ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Ευρετηρίου (RISM), για πρώτη φορά με τα
διαθέσιμα προσωπικά και ιδρυματικά Ελληνικά αρχεία και τις συλλογές τους . Η
ενημέρωση της βάσης με τα στοιχεία αυτά αποτελεί συνέχεια των προηγουμένων
εκδόσεων των «Directory of Music Research Libraries C Series», που το Διεθνές Ευρετήριο
Μουσικών Πηγών εξέδιδε.

Η Ομάδα εργασίας αποτελείται από μουσικολόγους και βιβλιοθηκονόμους από
προέρχονται από Πανεπιστημιακούς φορείς, Βιβλιοθήκες, Αρχεία και πολιτιστικά ιδρύματα:
Παρασκευή Αράπη, Χριστίνα Βέργαδου, Βάλια Βράκα, Μαρία Ασλανίδη, Αρσινόη Ιωαννίδου, Σοφία Κοντώση, Στέλλα Κουρμπανά, Βέρα Κριεζή, Στεφανία Μεράκου, Βασίλη Μητρόπουλο, Κώστα Μόσχο, Άρη Μπαζμαδέλη, Μυρτώ Οικονομίδου και Άρτεμη Παπαδάκη.

Στρογγυλή τράπεζα Κύπρος

Το Ελληνικό Παράρτημα της IAML και η Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης διοργανώνουν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου “Modus-Modi-Modality“. Το θέμα της συζήτησης θα είναι: “Music Archives and Digital Repositories in the Balkans and South-East Europe”. Η στρογγυλή τράπεζα θα λάβει χώρα Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 15:30 – 17:00 στην οποία θα συμμετέχουν οι κύριοι Αλέξανδρος Χαρκιολάκης και Άρης Μπασμαδέλης, μέλη του Δ.Σ. του Ελληνικού Παραρτήματος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις εγγραφές του Συνεδρίου μπορείτε να δείτε εδώ

66ο Συνέδριο IAML, Ρίγα 18-22 Ιουνίου 2017

Το ελληνικό παράρτημα της IAML συμμετέχει στο 66ο Συνέδριο της IAML στις 18-22 Ιουνίου 2017, στη Ρίγα με 5 ανακοινώσεις από τα μέλη του.

Ανακοινώσεις:

Βέρα Κριεζή (Μουσική Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη”)
Can libraries be competitive? The Music Library of Greece as an example of a changing organization in the age of crisis

Αλέξανδρος Χαρκιολάκης (Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής)
Managing a music Library: difficulties and challenges.

Άρτεμις Παπαδάκη (Bellerbys College, UK)
1. Cataloguing of Contemporary Classical Music in Greece. National Radio-Television Archive: proposed methodology on how a cataloguing system can be used and reshaped in order o meet the special aspects of an artistic expression and enable multiple readings (poster).
2. The National Radio-Television Archive of Contemporary Classical Music: material of the items and copyright.

Στέλλα Κουρμπανά (Ωδείο Αθηνών)
Word famous musicians at the Athens Conservatoire Archives

Εργασίες 1ου Συνεδρίου Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων

Το Ελληνικό Παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών  διοργάνωσε το 1ο Συνέδριο των Ελληνικών Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και  την Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε  στη Μουσική Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη”, συνδιοργανώτρια του Συνεδρίου και έδρα του Παραρτήματος.  Για πρώτη φορά, Βιβλιοθηκονόμοι και Αρχειονόμοι, Μουσικολόγοι, μέλη της Ελληνικής Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ειδικοί της πληροφόρησης και πληροφορικοί, συγκεντρώθηκαν με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών. Στο γόνιμο και πλήρες διήμερο, τέθηκαν βάσεις για τη συνεργασία στο χώρο των Μουσικών Βιβλιοθηκών, καθώς αναγνωρίστηκε η ουσιαστική και καταλυτική συμβολή τους στη μουσική εκπαίδευση και έρευνα.Διακόσιοι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και την Κύπρο, σαράντα πέντε ομιλητές σε δέκα παράλληλες συνεδρίες, δύο στρογγυλές τράπεζες και δύο προσκεκλημένοι ομιλητές αποτέλεσαν τον κορμό του Συνεδρίου. Οι παρουσιάσεις κάλυψαν θεματικές ενότητες σχετικές με τη Μουσική Βιβλιοθηκονομία, τα Πρότυπα Οργάνωσης Μουσικών Συλλογών, τη Μουσική Παιδαγωγική και Βιβλιοθήκες, τη Μουσική Έρευνα και Μουσικά Αρχεία και Συλλογές, τις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και τα Μουσικά Αποθετήρια.

Στη Γενική Συνέλευση καταδείχτηκε μεταξύ άλλων η βούληση των μελών του Παραρτήματος για την καταγραφή και την προώθηση θεμάτων που απασχολούν τον μουσικοβιβλιοθηκονομικό κλάδο, εκδηλώθηκε η επιθυμία συνεργασίας μεταξύ των φορέων ενώ ψηφίστηκαν οι προτάσεις τη δημιουργία Ομάδων Εργασίας.

 

Επίσης, δώθηκε ψήφος εμπιστοσύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο και ανανεώθηκε η θητεία του για τα επόμενα 3 χρόνια.

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από το Συνέδριο εδώ: http://bit.ly/2q5ziIP

Αναλυτικό Πρόγραμμα 1ου Συνεδρίου Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1ου Συνεδρίου Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων που θα διεξαχθεί στη Μουσική Βιβλιοθήκη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 21-22 Απριλίου 2017. Σε λίγες μέρες θα δημοσιευθεί η Φόρμα Εγγραφής του Συνεδρίου την οποία οι σύνεδροι και όσοι παρακολουθήσουν το συνέδριο καλούνται να έχουν συμπληρώσει.

Η είσοδος στο συνέδριο είναι ελεύθερη.

H IAML καταδικάζει την δήλωση της 27ης Ιανουαρίου 2017 του Αμερικανού Προέδρου D. Trump

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύθηκε από την Barbara Dobbs Mackenzie εκ μέρους του Δ.Σ. της IAML και αφορά την δήλωση που έκανε ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. Donald Trump για την είσοδο των μεταναστών στην Αμερική από τις εξής χώρες: Ιράν, Ιράκ, Λιβύη, Σομαλία, Σουδάν, Συρία και Υεμένη. Η πρόεδρος, εκ μέρους του Δ.Σ. της IAML καταδικάζει την δήλωση αυτή, η οποία έρχεται ενάντια στους σκοπούς και τους στόχους της και υποστηρίζει τα ιδρύματα και τις βιβλιοθήκες εκείνων των χωρών, ενισχύοντας τη συνεργασία και την αλληλεγγύη που αποτελούν βασικό σκοπό της Διεθνούς Ένωσης.

Παρατίθεται το επίσημο κείμενο:

The International Association of Music Libraries, Archives, and Documentation Centres (IAML), established in 1951, condemns national and international policies that work against its purposes as stated in its constitution, and particularly its primary goals to encourage and promote the activities of libraries, archives and documentation centres concerned with music and music materials; to strengthen cooperation among institutions and individuals working in these fields and to publish information concerning their work; and to promote a better understanding of the cultural importance of music libraries, archives and documentation centres both nationally and internationally.  Any hindrance to the free and full exchange of information and the opportunity to engage fully in professional activities and training pertaining to music libraries, archives, and documentation centres across all countries in the world are antithetical to these goals.

As such, IAML condemns the Executive Order issued by US President Trump(link is external) on 27 January 2017 temporarily barring entry into the United States by citizens from seven countries (Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, and Yemen).

IAML stands by all of its institutional and individual members, and its national branches, in support and furtherance of their professional activities. Further, IAML welcomes all persons and institutions, from every country, wishing to further the goals of the Association, including the formation of new national branches in all parts of the world. Diversity and inclusion are fundamental to IAML and its activities.

Recently IAML has been working to enhance connections with and among related institutions and individuals in the Middle East, including helping to organize a conference in Abu Dhabi together with its sister societies, the International Council for Traditional Music(link is external) and the International Musicological Society(link is external), called “Music As Cultural Heritage: Problems of Historiography, Ethnography, Ethics and Preservation”, to take place in March 2017. Here we hope to gain a better understanding of the conditions, challenges, and successes of music libraries, archives, and documentation centres in this region with the aim of mutual learning and support among colleagues.

 

 

 

Έναρξη υποβολής προτάσεων

Καθώς η κατάθεση προτάσεων για το 1ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων που θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Απριλίου 2017 συνεχίζεται, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι οι κεντρικοί ομιλητές (keynote speakers) για το συνέδριό μας θα είναι ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης Φίλιππος Τσιμπόγλου και ο αν. Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος Δ.Σ. του Ωδείου Αθηνών Νίκος Τσούχλος.

Υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για αποστολή περιλήψεων είναι η 25η Νοεμβρίου 2016 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ