Ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης

3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ